Zoek
Sluit dit zoekvak.
KZ1 2020 NB 8 e1584969161627

Zwangerschapsonderbrekingen toegenomen

Jaarlijks brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verslag uit over de zwangerschapsafbrekingen (tot 24 weken) die in het voorafgaande jaar werden verricht. In 2018 is het aantal zwangerschapsafbrekingen toegenomen met 1,5 procent. Zowel in absolute als in relatieve aantallen zijn er meer abortussen uitgevoerd.

De toename van zwangerschapsonderbrekingen is ook terug te zien in relatieve cijfers. In 2018 werd er per duizend in Nederland wonende vrouwen tussen de 15 en 44 jaar 8,8 abortussen uitgevoerd. In de jaren daar voor was dat steeds rond de 8.6. Ook het aantal abortussen per duizend levensgeborenen nam toe.

In 2018 werden 31.002 abortussen uitgevoerd. Dat zijn er 479 meer dan in 2017.

Het aantal zwangerschapsafbrekingen onder tieners daalt sinds 2002. Er werden in 2018 2520 abortussen uitgevoerd bij vrouwen jonger dan twintig jaar. Dat zijn er 138 minder dan in 2017.

De meeste overige cijfers zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ruim de helft van alle zwangerschapsonderbrekingen vond plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap. Bijna negentig procent van de behandelingen werd verricht in een abortuskliniek, de rest in een ziekenhuis.

 

Bron: IGJ

Kraamzorg abonnement