Search
Close this search box.

Onderzoeksagenda integrale geboortezorg

onderzoeksagenda Integrale Geboortezorg

In de onderzoeksagenda Integrale Geboortezorg geven cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers aan waar moet worden ingezet op kennisontwikkeling in de geboortezorg. Rapporten, documenten en andere kennisagenda’s zijn hiervoor bestudeerd, er zijn interviews gehouden, er is een online enquete uitgevoerd en er hebben twee expert-bijeenkomsten plaatsgevonden. Hiermee is het een breed gedragen onderzoeksagenda. In de agenda […]