Zoek
Sluit dit zoekvak.
onderzoeksagenda Integrale Geboortezorg

Onderzoeksagenda integrale geboortezorg

In de onderzoeksagenda Integrale Geboortezorg geven cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers aan waar moet worden ingezet op kennisontwikkeling in de geboortezorg. Rapporten, documenten en andere kennisagenda’s zijn hiervoor bestudeerd, er zijn interviews gehouden, er is een online enquete uitgevoerd en er hebben twee expert-bijeenkomsten plaatsgevonden. Hiermee is het een breed gedragen onderzoeksagenda. In de agenda wordt speciaal aandacht gegeven aan (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie.

Verder is het belangrijk om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen de verschillende domeinen beter kan worden vormgegeven. Daarvoor is het belangrijk dat er lange termijn data beschikbaar komt, ook voor de zorg-evaluatie.

De agenda wordt gebruikt om het vervolgprogramma, dat in december aan het Ministerie van Volksgezondheid wordt aangeboden, vorm en inhoud te geven. Verwacht wordt dat in januari 2024 het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte III van start gaat, en voortbouwt op de op Zwangerschap en geboorte II. Belangrijk zijn hierbij het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind rond de geboorte en binnen de integrale geboortezorg. Ook wil het programma zorgen voor verbinding met het sociale en publieke domein. Verder is er aandacht voor prenatale en neonatale screening en de behoefte aan implementatie in het veld.

Bron: https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/onderzoeksagenda-integrale-geboortezorg#:~:text=De%20onderzoeksagenda%20Integrale%20geboortezorg%20is,op%20ingezet%20zou%20moeten%20worden.

Kraamzorg abonnement