Search
Close this search box.
KZ3 2020 NB 3 2 e1599139164229

Babyconnect

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. Zwangeren en moeders hebben we maken met verschillende zorgverleners die onderling patiëntinformatie niet of beperkt digitaal kunnen delen, omdat de systemen onvoldoende op elkaar aansluiten. Nu worden gegevens vaak nog mondeling doorgegeven, of via e-mail of fax gedeeld. Dit is minder efficiënt en de kans op medische fouten worden vergroot.

Het nieuwe programma VIPP Babyconnect moet hier een einde aan maken. Dit programma bevordert de digitale gegevensuitwisseling. Het landelijke actieprogramma wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en maakt gebruiksvriendelijke en veilige gegevensuitwisseling mogelijk tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. Op deze manier kunnen verloskundigen en gynaecologen gegevens met elkaar delen, maar ook is overdracht van gegevens naar andere zorgverleners zoals jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts mogelijk. Ook kunnen cliënten hun eigen gegevens inzien en kunnen zij zelf bepalen wie informatie kan inzien en wanneer.

De regio Noord-Holland Noord is koploper in de implementatie van digitale gegevensuitwisselingen in de geboortezorg.

Bron: Babyconnect

Kraamzorg abonnement