Search
Close this search box.

Babyconnect

KZ3 2020 NB 3 2 e1599139164229

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. Zwangeren en moeders hebben we maken met verschillende zorgverleners die onderling patiëntinformatie niet of beperkt digitaal kunnen delen, omdat de systemen onvoldoende op elkaar aansluiten. Nu worden gegevens vaak nog mondeling doorgegeven, of via e-mail of fax gedeeld. Dit is minder efficiënt […]

Meerwaarde 13-weken-echo

KZ3 2020 NB 4 e1599139075226

Is het toevoegen van een 13-wekenecho aan de prenatale screening van meerwaarde voor een zwangere vrouw? Het meest logische antwoord lijkt ‘ja’, omdat het gunstig is om mogelijke aangeboren afwijkingen bij een kindje zo vroeg mogelijk op te sporen. Maar onderzoekers willen ook kijken of dit voordeel opweegt tegen de eventuele nadelen van een vroege […]

All-trans-retinoïnezuur en zwangerschap

KZ3 2020 NB 6 2 e1599138967993

Zwangere vrouwen die beroepsmatig bloot staan aan all-trans-retinoïnezuur lopen het risico dat dit hun ongeboren kind schaadt. De Gezondheidsraad adviseert om de stof te classificeren als een stof die wordt verondersteld toxisch te zijn voor de menselijke voortplanting (1B). All-trans-retinoïnezuur wordt andere andere gebruikt in therapeutische crèmes voor de behandeling van huidaandoeningen zoals acne, en […]