Zoek
Sluit dit zoekvak.
KZ3 2020 NB 4 e1599139075226

Meerwaarde 13-weken-echo

Is het toevoegen van een 13-wekenecho aan de prenatale screening van meerwaarde voor een zwangere vrouw? Het meest logische antwoord lijkt ‘ja’, omdat het gunstig is om mogelijke aangeboren afwijkingen bij een kindje zo vroeg mogelijk op te sporen. Maar onderzoekers willen ook kijken of dit voordeel opweegt tegen de eventuele nadelen van een vroege screening. De kans bestaat dat de echo (onnodige) angst en zorgen opwekt bij de vrouw, omdat de resultaten nog te onduidelijk zijn. Het is namelijk nog niet bekend of de tekenen van een afwijking al zo duidelijk zichtbaar zijn dat een afwijking met zekerheid vast te stellen is.

Het onderzoek zal zich richten op de testeigenschappen van de echode uitkomsten van de zwangerschappen en op de ervaring van zwangeren en zorgverleners, evenals de voorwaarden voor implementatie. Dit wordt gedaan in een groot nationaal onderzoek binnen een consortium waarin gynaecologen, echoscopisten, ethici, methodologen en gezondheidswetenschappers samenwerken om in de komende vier jaar de vragen te beantwoorden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het RIVM, die verantwoordelijk is voor de implementatie van de 13- wekenecho.

Naar aanleiding van de antwoorden zal de staatsecretaris van VWS beslissen of de echo wordt opgenomen in het programma prenatale screening.

Bron: ZonMW

Kraamzorg abonnement